مزایده یو پی اس ،باطری ،استابلایزر ،پمپ باد کوچک، قیچی برش کابل و... - آگهی 68054

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462295800006
تاریخ صدور:1399/02/21

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهریزک

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
متن مزایده اموال منقول (نوبت دوم )

درپرونده کلاسه 980811 م شعبه اجرای احکام مدنی براساس محتویات پرونده این اجرا حسب نیابت 1398168005647630 مورخ 1398/09/24 محکوم علیه آقای سعید کنگرلو فرزند حسن و شرکت پرتوان هیرسا با شناسه ملی 1010246254 متضامنا" محکوم هستند به پرداخت مبلغ 579.538.357 تومان بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه در حق محکوم له سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به نمایندگی آرمان پاشا و پرداخت مبلغ 28.976.917 تومان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا با عنایت به معرفی مال از سوی محکوم له که به مشخصات ذیل توقیف شده است

1- باتری 201mvr12 -مارک monbat -ساخت اروپا made - ineu وضعیت نو تعداد 40 عدد قیمت 3.160.000.000 ریال

2- یو پی اس مارک riello مدل ups mpm 15 a p6 قدرت 15 - kva ساخت ایتالیا شماره سریال:952930005ut38mh- وضیعت نو تعداد 1 عدد قیمت 1.100.000.000 ریال

3- یو پی اس مارک riello مدل ups mpm 15 a p6 قدرت 15 - kva ساخت ایتالیا شماره سریال:952930003ut38mh- وضیعت نو تعداد 1 عدد قیمت 1.100.000.000 ریال

4- سلول فیلترها هارمونیک ساخت ایتالیا riello وضعیت نو فاقد دیوار جانبی از طرفین عداد 1 عدد 450.000.000 ریال

5- استابلایزر صنعتی مارک mazdak مدل 150/120 stl - خروجی 1-+ ولت سریال 029 ساخت ایران وضعیت نو تعداد 1 عدد قیمت 265.000.000 ریال

6-battery مارک riello ساخت ایتالیا وضعیت نو تعداد 3 عدد قیمت 474.000.000 ریال

7- battery box مارک مدل riello bb 360-7 0 - lz09ut708920023 : //mat acctm200ru : p/n ساخت ایتالیا - وضعیت نو تعداد 1 عدد قیمت 135.000.000 ریال

8-battery box مارک riello مدل bb 360-7 0 : lz09ut708920023 ://mat acctm200ru : p/n ساخت ایتالیا تعداد 3 عدد قیمت 405.000.000 ریال

9- تابلوی برق با کلیدهای مینیاتوری - وضعیت : نو تعداد 6 عدد قیمت 42.000.000 ریال

10- استاکر دستی - نوع : هیدرولیک - مارک : gps مدل : وضعیت : کارکرده و سالم تعداد 1 عدد قیمت 46.000.000 ریال

11- جک پالت دستی - وضعیت: کارکرده و سالم تعداد 1 عدد قیمت 26.000.000 ریال

12- سشوار صنعتی مارک safr ظرفیت 2000 وات - وضعیت کارکرده سالم تعداد 1 عدد قیمت 4.000.000 ریال

13- سیم پریز سیار - وضعیت کارکرده و سالم تعداد 1 عدد قیمت 1.500.000 ریال

14- جاروبرقی - مارک makita وضعیت : کارکرده و سالم تعداد1 عدد قیمت 4000.000 ریال

15- دریل مارک guoqiang و پایه وضعیت:کارکرده و سالم تعداد 1 عدد قیمت 7.000.000 ریال

16- دستگاه تست صنعتی یو پی اس ( بار مقاومتی + 3 عدد فن خنک کننده) تعداد 1 عدد قیمت 50.000.000 ریال

17- پمپ باد کوچک - وضعیت : کارکرده سالم تعداد 1 عدد قیمت 3.000.000 ریال

18- انبر پرس کابل دستی - وضعیت : کارکرده و سالم تعداد 1 عدد قیمت 3.000.000 ریال

19- یک دستگاه موتور و گیربکس و قرقره بالابر ( برقی) وضعیت کارکرده و سالم تعداد 1 عدد قیمت 4.000.000 ریال

20- قیچی برش کابل ( دستی) وضعیت و سالم تعداد 1 عدد قیمت 2.500.000 ریال

21- پرس دستی رومیزی کوچک - وضعیت : کارکرده و سالم تعداد 1 عدد قیمت 2.000.000 ریال

جمع کل قیمت اقلام تعرفه شده 7.320.000.000 ریال براساس نظریه کارشناسی برآورد قیمت می شود که قیمت پایه برای مزایده است و اجناس توقیفی در ادرس کهریزک 60 متری شورآباد خیابان 4 جنوبی نگهداری می شود تقاضای محکوم له برای مزایده اقلام تعرفه شده مقرر شد اقلام تعرفه مورد نظر موصوف در روز 1399/03/21 از ساعت 10/00 الی 11/00 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد ، طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اقلام مورد مزایده داده شود .

عارش محمدی

مدیر اجرای احکام مدنی کهریزک

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی