مزایده ضایعات ورق گالوانیزه و چدن - آگهی 64639

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار 193
شماره مزایده 1098000193000003
نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل ورزش و جوانان 
شماره مزایده مرجع 6
عنوان مزایده : فروش ضایعات اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان 
اطلاعات زمانی
تاریخ انتشار از تاریخ 98.11.29 ساعت 14 تا تاریخ 98.12.10 ساعت 14 
مهلت بازدید از تاریخ 98.11.30 تا تاریخ 98.12.7 ساعت 8 الی 14
توضیحات : فروش ضایعات (ورق گالوانیزه و چدن) قیمت براساس یک کیلوگرم ثبت گردد 
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 98.12.01 ساعت 8 تا تاریخ 98.12.10 ساعت 14
زمان بازگشایی تاریخ 98.12.11 ساعت 8
زمان اعلام برنده تاریخ 98.12.12 ساعت 8
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن عقد قرارداد 4 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده 
اخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازار هر روز دیرکرد 
ملهت زمانی دریافت کالا از انبار بدون جریمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا 
اخرین مهلت زمان دریافت کالا از انبار 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا 
جریمه دیرکرد دریافت کالا ها از انبار 0% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد 
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش 
شماره تماس:06633319825
نمابر:06633313711
 سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی