مزایده 4عدد قالب فلزی سیار یک تیکه و یک بندیل میلگرد - آگهی 64336

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468440500097
تاریخ صدور:1398/11/28
شعبه صادر کننده:شعبه 1 اجرای احکام مدنی شهرستان صحنه
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمی تعالی

با عنایت به نیابت واصله از احرای احکام مدنی دادگستری سنقر در خصوص شرکت فنی و ساختمانی میلر استاک4عدد قالب نیوجرسیو یک کلاف (بندیل)میلگرد نمره 8با بت 400000000ریال طلب محکوم له جعفر محمدی از اموال شرکت مذکور توقیف که حسب نظریه کارشناسی ارزیابی گردیده است بشرح ذیل طی مزایده عمومی به فروش میرسد: 1-اموال توقیفی متعلق به شرکت ساختمانی میلر استاک می باشد 2-2- اموال در محل شرکت واقع در گردنه مله ماس جاده احمد آباد کارگاه شرکت ساختمانی میلر استاک 3-اموال مورد مزایده عبارتند از 4عدد قالب فلزی سیار یک تیکه (شامل برخی متعلقات از جمله بدنه . در پوش شاسی .جک دوپیچ.بلت و مهره .میان بلت .قید اندازه نگهدارو بدون ویبره )که مخصوص ساخت نیوجرسی میباشد ویک بندیل میلگرد نمره 10یا8که در زمان بازدید زیر برف مدفون شده بود و امکان توزین آن میسر نگردید ولی بر اساس محاسبات کارگاهی وزن تقریبی آن حدود 2/4تن میباشد (با توجه به توقیف بودن اموال معرفی شده امکان توزین آن میسر نگردیده و محاسبات به صورت تخمینی انجام شده است)ارزش کا اموال معرفی شده با مشخصات صدر الاشاره وبا احتساب قرار داشتن در وضعیت فعلی وشرط قابلیت بهره برداری و استفاده ب(با لحاظ استهلاک و آسیب وارده به آن ونه برآورد بصورت ضایعات )و...جمعا مبلغ 400000000(چهارصد میلیون ریال)بعنوان قیمت پایه مزایده برآورد گردیده است. مزایده در تاریخ 1398/12/12ساعت8/30دقیقه صبح ودر محل اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی صحنه میباشد اموال مورد مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار میگردد. هزینه انتقال سند بر عهده خریدار می باشد/.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی