مزایده 97 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی - آگهی 64251

منقضی شده
شرح آگهی :

نام دستگاه مزایده گزار: دانشگاه علوم پزشکی 
شماره مزایده: 1098091548000006
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی
عنوان مزایده : فروش 97 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی به صورت کیلویی تجمیعی
تاریخ انتشار از تاریخ 98.11.26 ساعت 00:15 تا تاریخ 98.12.13 ساعت 15:00
مهلت بازدید از تاریخ 98.11.27 تا تاریخ 98.11.29 روزانه از ساعت 08:00 تا ساعت 14:00
توضیحات : فروش 97 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی به صورت کیلویی تجمیعی
مهلت ارایه پیشنهاد از تاریخ 98.12.03 ساعت 07:00 تا تاریخ 98.12.13 ساعت 15:00
زمان بازگشایی تاریخ 98.12.14 ساعت 10:00
زمان اعلام برنده تاریخ 98.12.26 ساعت 13:00
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 7 روز پس از اعلام برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 7 روز پس از اعلام به برنده
آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 7 روز پس از اعلام به برنده
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0.001 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش
شماره تماس:05437213891

نمابر:05437213308
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی