مزایده دو دستگاه فرگردان شیرینی پزی و یک دستگاه یخچال - آگهی 64175

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468846200016
تاریخ صدور:1398/11/25
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان ممسنی
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

  مزایده اموال منقول نوبت اول

 

اجرای احکام شورای حل اختلاف ممسنی در پرونده کلاسه 971480 در نظر دارد1- دو دستگاه فرگردان شیرینی پزی 32دیس(سینی)تمام استیل ساخت شرکت همدان فردراندازه های 2.2*2متر 2-یک دستگاه یخچال ایستاده 6درمارک قیصرانی دراندازه 2*1مترکه ازسوی محکوم علیه آقای رضادهقانی  فرزندجلال جهت استیفای محکوم به معرفی گردیده است به مزایده و فروش بگذارد .حسب نظریه کارشناسی  قیمت هرکدام ازدستگاه های فر  مبلغ 180.000.000ریال وجمعاً360.000.000ریال وقیمت یخچال 50.000.000ریال ارزیابی گردیده است که قیمت پایه مزایده از مبلغ فوق که کارشناس تعیین نموده است شروع می شود جلسه مزایده روز یکشنبه مورخ 98.12.11 ساعت 9صبح با حضورنماینده دادستان در محل دفتر شورای حل اختلاف ممسنی واقع در طبقه دوم ساختمان دادگستری به مزایده گذاشته می شود.متقاضیان می توانند ظرف مدت پنج  روز قبل از موعد برگزاری مزایده از وضعیت اموال  توقیفی اطلاع حاصل نمایند و پیشنهاد خودرا در جلسه مزایده در پاکت سربسته به اجرای احکام شورا تحویل نمایند. برنده مزایده می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را نقدا فی المجلس پرداخت و نود درصد مابقی را نهایتاً ظرف سی روز از تاریخ مزایده تودیع نماید در غیراینصورت مبلغ پرداختی وفق مقررات ضبط خواهد شد.

 

مدیر دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ممسنی

کیانیان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی