مزایده چوب و زغال انواع گونه های بیابانی تاغ، گز و درختان جنگلی - آگهی 63949

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار: 3850
نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
شماره مزایده: 1098003850000006
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع 10550
عنوان مزایده : فروش چوب و زغال انواع گونه های بیابانی تاغ ، گز و درختان جنگلی 
مهلت بازدید از تاریخ 98.11.26 تا تاریخ 98.12.4 روزانه از ساعت 9 تا ساعت 14 
توضیحات: جهت بازدید با ادارات منابع طبیعی شهرستانهای شاهرود ، میامی ، دامغان و سمنان هماهنگ شود 
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ  98.11.24 ساعت 10 تا تاریخ 98.12.4 ساعت 19
زمان بازگشایی تاریخ 98.12.5 ساعت 9
زمان اعلام برنده تاریخ 98.12.5 ساعت 13
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 7 روز پس از اعلام برنده 
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 7 روز پس از اعلام به برنده
 آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 7 روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد 
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 10 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار 10 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد 
مدت زمان اعتبار حواله خروج 10 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی