مزایده دو دستگاه خودرو اسقاطی (غیرقابل شماره گذاری) - آگهی 63947

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار: 3280
نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل بهزیستی 
شماره مزایده: 1098003280000002
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع: 1398-2
عنوان مزایده : فروش دو دستگاه خودرو اسقاطی (غیرقابل شماره گذاری)
مهلت بازدید از تاریخ 98.11.24 تا تاریخ 98.12.3 روزانه از ساعت 9 تا ساعت 14
توضیحات: کمیسیون ماده 2 می باشد جهت بازدید از خودروها با واحد نقلیه هماهنگی فرمایید
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ  98.11.24 ساعت 8 تا تاریخ 98.12.3 ساعت 14
زمان بازگشایی تاریخ 98.12.5 ساعت 8
زمان اعلام برنده تاریخ 98.12.6 ساعت 10 
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 7 روز پس از اعلام برنده 
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 7 روز پس از اعلام به برنده
 آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 7 روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد 
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد 
مدت زمان اعتبار حواله خروج 7 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد):  WWW.SETADIRAN.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی