مزایده ضایعات آهن آلات ساختمان  - آگهی 63625

منقضی شده
شرح آگهی :

نام دستگاه مزایده گزار: شرکت سهامی بیمه ایران 
شماره مزایده: 1098001392000003
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع: 98/3
عنوان مزایده :  فروش ضایعات آهن آلات ساختمان 
مهلت بازدید از تاریخ 98.11.20 تا تاریخ 98.11.22 روزانه از ساعت 8 تا ساعت 14
توضیحات: فروش ضایعات آهن آلات ساختمان گچساران 
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ  98.11.20 ساعت 13 تا تاریخ 98.11.30 ساعت 14
زمان بازگشایی تاریخ 98.12.1 ساعت 9
زمان اعلام برنده تاریخ 98.12.2 ساعت 9
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام برنده 
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده
 آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد 
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد 
مدت زمان اعتبار حواله خروج 1 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش 
شماره تماس:07433220017
نمابر:07433222185
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد):  WWW.SETADIRAN.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی