مزایده قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سبک و سنگین و تجهیزات - آگهی 62153

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۳۳-۹۸/۱۱ت نوبت دوم
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی  فروش قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سبک و سنگین و تجهیزات معدنی موجود در مجتمع سنگ آهک پیربکران (شامل ۱۶ پارتی جداگانه)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ 3.079.500.000 (سه میلیارد و هفتاد نه میلیون و پانصد هزار) ریال در سامانه ستادیران برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ 98.11.7 و مهلت خرید اسناد مزایده حداکثر تا ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 98.11.23 می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره ۴۱۰۱۰۵۳۴۳۰۲۳۲۹۷۴ نزد بانک مرکزی ایران به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثرتا ساعت ۱۷ روز شنبه 98.12.3 عیین می گردد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی