مزایده ماشین آلات (خاور،وانت مزدا دوکابین،پژو پارس ،موتورسیکلت ) - آگهی 61680

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت دوم 
به استناد مجوز شماره 5/98/1198 مورخ 98.02.09 شورای اسلامی شهر شریفیه، این شهرداری در نظر دارد نسبت به فروش ماشین آلات به شرح لیست پیوست اقدام نماید. 

ردیف نوع خودرو سال ساخت شماره شهربانی
1 خاور 608 1384 767 ب 29
2 خاور 608 1384 765 ب 29
3 وانت مزدا دوکابین 1390 132 د 78
4 پژو پارس 1387 434 ج 67
5 موتورسیکلت 200 سی سی روان 1388 161 قزوین-82

شرایط مزایده: 
محل دریافت اسناد مزایده:ئامور مالی شهرداری شریفیه 
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98.11.10 تا پایان وقت اداری مورخ 98.11.17 
مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 98.11.27 می باشد 
در صورتیکه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نرگدند سپرده آنان ضبط خواهد شد 
سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج می باشد 
هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد 
شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد 
هزینه خرید هریک از اسناد مزایده مبلغ 300.000 ریال می باشد مسترد نمی گردد 
نوبت اول 98.11.02  نوبت دوم 98.11.08 
حسین هاشمی- شهردار شریفیه 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی