مزایده کانکس ،آون الکتریکی و.... - آگهی 61501

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463463200113
تاریخ صدور:1398/11/15
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم

دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه980753شعبه سوم اجرای احکام حقوقی کرمان  اموال ذیل:

کانکس6*3متردارای سینک ظرفشویی آبچک بالای آن درداخل وکف موکت ودستشویی وتوالت باشیروالمی دوش وبدنه کانکس سفیدرنگ پنجره ها ودرب آبی رنگ کانکس مستعمل سالم ودرحدنوتعدادیک عدد بمبلغ 210/000/000ریال --سنگ توالت فرنگی مارک میناآکبند ونوتعدادیک عددبمبلغ 7/000/000ریال--آون الکتریکی مارک بوشBOSCH1400VMAX320OVENمدل25LTERآکبند ونوتعداد یک عدد بمبلغ 9/000/000ریال--پکیج شوفاژدیواری مارک بیتامدلBITA22SEALEDتعداد یک عددبمبلغ 31/000/000ریال متعلق به آقای رضا محمدی پور

که توسط کارشناس رسمی دادگستری جمع کل اقلام فوق  بمبلغ 257/000/000ریال (دویست وپنجاه وهفت میلیون ریال )ارزیابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند جلسه مزایده برای روزدوشنبه مورخ 1398/11/28ساعت 10صبح با حضور نماینده دادستان درمحل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد.لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند  تا5روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از اموال مذکور واقع درکرمان-کمربندی آیت الله خامنه ای-بلوارپارادیس کوچه 27 منزل ناصر احمدعبداللهی  بازدید نمایند و  در صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی خود را بصورت چک تضمینی در وجه اجرای احکام حقوقی کرمان ویا واریز به حساب سپرده دادگستری کرمان بشماره2171293951000نزد بانک ملی و  به همراه درخواست کتبی خود در پاکت در بسته  تا قبل از برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل نمایند.بدیهی است شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته می شود که قیمت بالاتری داده باشد. در صورت انصراف برنده مزایده 10%مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز برگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-شیروانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی