مزایده دو دستگاه خودرو  - آگهی 61492

منقضی شده
شرح آگهی :

نام دستگاه مزایده گزار: پارک علم و فناوری استان یزد 
شماره مزایده: 1098003383000002
شماره مزایده مرجع: 2
عنوان مزایده: فروش دو دستگاه خودرو 
تاریخ انتشار : از تاریخ 98.10.30 ساعت 10:30 تا تاریخ 98.11.12 ساعت 15
مهلت بازدید از تاریخ 98.11.1 تا تاریخ 98.11.10 روزانه از ساعت 8 تا 14
توضیحات: محل بازدید خیابان شهید مطهری - مرکز فناوری اقبال - پارکینگ (روز کاری اداری) 
مهلت ارائه پیشنهاد: از تاریخ 98.11.01 ساعت 13 تا تاریخ 98.11.12 ساعت 15
زمان بازگشایی: 98.11.13 ساعت 10
زمان اعلام برنده: تاریخ 98.11.13 ساعت 13:30
شماره تماس:03537256129
نمابر:03537256128
سایت ستاد WWW.SETADIRAN.IR 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی