مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 - آگهی 61416

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار: 90918
نام دستگاه مزایده گزار: دانشگاه جیرفت 
شماره مزایده:1098090918000001
 شماره مزایده مرجع 980028
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی
 عنوان مزایده : فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405
مهلت بازدید از تاریخ  98.10.28 تا تاریخ 98.11.12 روزانه از ساعت 8 تا ساعت 15 
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 98.10.28 ساعت 13 تا تاریخ 98.11.12 ساعت 15 
زمان بازگشایی تاریخ  98.11.13 ساعت 10 
زمان اعلام برنده تاریخ 98.11.14 ساعت 13 
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام برنده 
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن4 روز پس از اعلام به برنده
 آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد 
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد 
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مدیر فروش
شماره تماس:03441233000
نمابر: 03443347065
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد):  WWW.SETADIRAN.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی