مزایده درختان خشکیده و سرپا در پارکها و سطح شهر کاج و سایر - آگهی 61361

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار 5801
نام دستگاه مزایده گزار شهرداری پارس آباد
شماره مزایده 1098005801000005
عنوان مزایده درختان خشکیده و سرپا در پارکها و سطح شهر کاج و سایر
تاریخ انتشار 98.11.12
مهلت بازدید 98.11.2
ارائه پیشنهاد 98.11.12
زمان بازگشایی 98.11.13
تاریخ اعلام به برنده 98.11.14
شماره تماس:04532725003

نمابر:04532724051
سامانه ستاد www.setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی