مزایده چوب (هیزم) و ذغال جنگلی - آگهی 61358

منقضی شده
شرح آگهی :

نام دستگاه مزایده گزار : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
شماره مزایده : 1098003298000015
شماره مزایده مرجع : 11
نوع برگزاری : مزایده عمومی
عنوان مزایده : فروش چوب (هیزم) و ذغال جنگلی موجود در شهرستان کوهرنگ (بخش بازفت)
تاریخ انتشار از تاریخ 98.10.29 ساعت 08:00 تا تاریخ 98.11.10 ساعت 08:00
مهلت بازدید از تاریخ 98.10.29 تا تاریخ 98.11.01 ساعت 08:00 الی 13:00
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 98.10.30 ساعت 08:00 تا تاریخ 98.11.10 ساعت 08:00
زمان بازگشایی 98.11.10 ساعت 09:00
زمان اعلام برنده 98.11.10 ساعت 10:00
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام برنده 
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده 
آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد 
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا 
آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 10 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا 
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش
شماره تماس:03833337000
نمابر:03833330830
 سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی