مزایده یک دستگاه سواری سمند ایکس  - آگهی 61355

منقضی شده
شرح آگهی :

نام دستگاه مزایده گزار: شهرداری میرآباد 
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی 
شماره مزایده: 1098005799000004
شماره مزایده مرجع: 4
عنوان مزایده: فروش یک دستگاه سواری سمند ایکس 
تاریخ انتشار از تاریخ 98.10.28 ساعت 18 تا تاریخ 98.11.10 ساعت 19
مهلت بازدید از تاریخ 98.10.2 تا تاریخ 98.11.09 روزانه از ساعت 8 تا ساعت 23
مهلت ارائه پیشنهاد: از تاریخ 98.10.28 ساعت 18:30  تا تاریخ 98.11.10 ساعت 19
زمان بازگشایی: 98.11.12 ساعت 13
زمان اعلام برنده: 98.11.13 ساعت 10
شماره تماس:04444352432
نمابر:04444352121
سایت ستاد www.setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی