مزایده 2 دستگاه خودروی سایپا با کاربری آمبولانس مدل 85 - آگهی 61341

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی بیرجند در نظر دارد 2 دستگاه خودروی سایپا با کاربری آمبولانس را با مشخصات ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای مجوز ارائه خدمات مرتبط با نوع وسیله نقلیه به فروش برساند. لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا ساعت 19 روز پنجشنبه 98.11.10 با مراجعه به آدرس فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. 
1- زمان و محل بازدید از خودروها: از روز سه شنبه 98.11.1 لغایت روز سه شنبه 98.11.08 به جز ایام تعطیل از ساعت 9 الی 13 با هماهنگی نقلیه مرکزی دانشگاه  -بیرجند - خیابان معلم - درب روبروی خیابان فردوسی 
2- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز نقدی وجه به حساب شماره  2643856  بانک رفاه شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاری دانشگاه شرکت در مزایده) مطابق با جدول ذیل 

ردیف شماره مرجع شماره مزایده عنوان مزایده مبلغ تضمین ریال  تاریخ بازگشایی
1 71 - 98  1098030259000008 فروش یک دستگاه خودروی آمبولانس مدل 85 (رنگ سفید) به شماره انتظامی (ایران 12 - 15 الف 929) 8.000.000 98.11.12 
10 
2 72 - 98  1098030259000009 فروش یک دستگاه خودروی آمبولانس مدل 85 (رنگ سفید) به شماره انتظامی (ایران 12 - 15 الف 926)  7.000.000 98.11.12 
10:30 

مهلت ارایه اسناد تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 98.11.12
محل و زمان بازگشایی پاکات: خراسان جنوبی - بیرجند - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی -سازمان مرکزی - اتاق کار معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه از ساعت 10 الی 10:30 مطابق با جدول بند 2 - در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابعه آئین نامه مالی معاملاتی خویش مختار می باشد 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی