مزایده یک دستگاه خط تولید گرانول ،دو دستگاه تابلوی برق،100 متر کابل - آگهی 61332

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463427800302
تاریخ صدور:1398/11/20

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رفسنجان/قدیم

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی

آگهی اموال منقول نوبت دوم

دفتر شعبه اجرای محاکم عمومی دادگستری رفسنجان(اجرای احکام) در نظر دارد در پرونده اجرای کلاسه 981043در ازای بدهی محکوم علیه(احسان باقری) اموال معرفی شده از سوی ایشان واقع در رفسنجان - اسلام آباد ، خیابان ایثار ، روبروی انبار سنجی را از طریق مزایده نوبت دوم به قیمت کارشناسی به فروش برساند.

-یک دستگاه خط تولید گرانول از ضایعات پلاستیکی ساخت اصفهان ، فاقد پلاک مشخصات فنی شامل :

-کندور با دهانه حدود 80 سانتیمتر و الکتروموتور 30 کیلووات ، سیستم انتقال قدرت تسمه ووپولی

- اکسترودر دارای قیف و ماردون با طول 2/40 متر و قطر لوله 20 سانتیمتر ، دارای کلگی به قطر 40 سانتیمتر و دارای الکتروموتور 30 کیلو وات ، دارای شاسی و پلتفرم ، سیستم انتقال قدرت تسمه وپولی ، دارای المنتهای برقی

- حوضچه خنک کننده به ابعاد 40 *200 سانتیمتر

-کاتر دارای موتور گیربکس و سیستم انتقال قدرت چرخ زنجیر

*با توجه به اینکه دستگاه به مدت یکسال استفاده نشده و در شرایط بدون پوشش در محوطه روباز نگهداری شده است آثار زنگ خوردگی بر روی بدنه دستگاهها وجود دارد .

2-دو دستگاه تابلوی برق کلیدهای اتومات ، کنترل فاز ، کنتاکتور ، فیوز مینیاتوری ، سی تی جریان ، تایمر و...

3- حدود 100 متر کابل 25+50*3 مربوط به کارخانه پیشرو رفسنجان

جمعاًبه ارزش هفتصدو پنجاه میلیون ریال 750/000/000 ریال است.

لذا طالبین خرید می توانند ضمن ملاحظه ملک مورد نظر وبازدید از آن پیشنهاد خود را تا تاریخ 1398/12/12 ساعت 10 به دفتر اجرای احکام شعبه ارسال نمایند وبایستی 10درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری به شماره(100100004059012907640350 ) واریز وضمیمه پیشنهاد خود به این اجرا تحویل نمایند ومابقی قیمت را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب دادگستری واریز نمایند این اجرا به کلیه پیشنهادهای مخدوش ومشروط وفاقد 10درصد قیمت پیشنهادی ترتیب اثر نخواهد داد وچنانچه برنده مزایده از پرداخت مابقی قیمت انصراف دهد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رفسنجان

عسکری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی