مزایده یکدستگاه تراکتور گلدونی فرکسون،دو دستگاه فن مرکزی، یکدستگاه فن کوره و.... - آگهی 61299

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
موضوع مزایده : 1- یک دستگاه تراکتور گلدونی فرکسون همراه با گاوآهن دوخیشه 2- دو دستگاه فن مرکزی کوره هوف من 3- یک دستگاه فن هوای گرم کوره 4- یک دستگاه فن کوره هوف من یک طرفه 6- واگن چهارچرخ حمل سفال 
تاریخ مزایده: 98.11.30 روز چهارشنبه را س ساعت 11 صبح 
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نمین سلیمانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی