مزایده مقداری چوب درخت کاج و چنار - آگهی 61203

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده نوبت دوم 
شهرداری مینودشت در نظر دارد مقداری چوب درخت کاج و چنار را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند
داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید نکات ذیل را مورد توجه و سپس فیش واریزی سپرده به همراه درخواست کتبی را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 98.11.19 به شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.
1- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری 147546345 سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل ورسید دریافت دارند 
2- پاکت های مزایده راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 98.11.20 باحضور اعضا کمیسیون عالی معاملات شهرداری در محل شهرداری بازگشایی خواهد شد
3- شهرداری در رد یا قبول یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود
4- برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته مبلغ کل را به حساب شهرداری واریز نماید
5- پرداخت عوارض 9 درصد مالیات برارزش افزوده به عهده خریدار می باشد
6- در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر اینصورت سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
7-سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند 6 عینا مسترد خواهد شد
8- برای کسب اطلاعات به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس WWW.MINOODASHT.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های  35222123 تماس حاصل نمایند.
نوبت دوم 98.11.5

شرح قیمت پایه هر کیلوگرم مقدار مبلغ کل ریال مبلغ واریزی سپرده ریال
چوب درخت کاج و چنار 4900 ریال حدودا 10000 کیلوگرم 49.000.000 2.450.000
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی