مزایده یکدستگاه پرکن خطی،سه عدد مخزن 5000 لیتری،یک دستگاه شیرینگ تونلی و..... - آگهی 61197

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462360800066
تاریخ صدور:1398/10/28
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش ایوانکی
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی
آگهی مزایده اموال منقول - مرحله دوم

  با توجه به اجراییه صادره  درپرونده 970365  این اجرا له  اقای فردین شاهعلیان علیه شرکت دارو تدبیر پارس (سرم سازی ایران ). محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ  791000000  ریال اصل و پرداخت 1000000 ریال  هزینه اجرائی در حق دولت . در تاریخ 98/11/19 روز شنبه ساعت 12 در ادرس شهرک صنعتی جنت اباد خ لاله 7  شرکت دارو تدبیر پارس (سرم سازی ایران )از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اموال توقیف شده ذیل مینماید. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و حین مزایده ده درصد مبلغ فروش مورد مزایده را طی فیش بانکی در همان روز  پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه پس از مزایده به حساب سپرده دادگاه عمومی ایوانکی واریز و قبض مربوطه را ارائه نماید. در غیر اینصورت کل ده درصد دریافت شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

مشخصات اموال مزایده و قیمت پایه به شرح ذیل میباشد:

1-    یک دستگاه پرکن شامپو24 نازله راه اندازی نشده به ارزش قیمت پایه هفتصدمیلیون ریال (000/000/ 700  ریال).

2-    یک دستگاه پرکن شامپو 18  به همراه درب بند –نو ساخت ایران به ارزش قیمت پایه نهصد و پنجاه میلیون ریال (000/000/ 950  ریال).

3- یک دستگاه پرکن خطی 6 نازله  به همراه کلیه متعلقات –کارکرده --  به ارزش قیمت پایه دویست و پنجاه  میلیون  ریال (000/000/ 250  ریال).

4- سه عدد مخزن 5000 لیتری از جنس استیل دارای پایه نو- بدون همزن –ابعاد 180*200 فاقد پلاک جمعا" به ارزش 360000000 ریال

5-یک دستگاه شیرینگ تونلی به همراه کلیه متعلقات  -نو  به ارزش قیمت پایه دویست و پنجاه  میلیون  ریال (000/000/ 250  ریال).

    دادورز  اجرای احکام دادگاه عمومی بخش ایوانکی-هاشمی

استان سمنان - ایوانکی - بلوار آیت الله طالقانی ، دادگاه بخش ایوانکی - کدپستی : 3591993374 تلفن: 99 - 34522498 (کد023)

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی