مزایده آهن آلات ضایعاتی درب و پنجره و قوطی و نبشی مستعمل - آگهی 61182

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462557500004
تاریخ صدور:1398/10/24
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساوه
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

 ))آگهی مزایده نوبت اول اموال منقول))

در پرونده اجرایی کلاسه  980607  و ضمائم آن در شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری ساوه له آقای احمد روزبهانی  علیه شرکت دلتا کیوان رود  جهت وصول محکوم به و هزینه های قانونی متعلقه در نظر است :

آهن آلات ضایعاتی درب  و پنجره و قوطی و نبشی مستعمل با وزن تقریبی 6000 کیلیو گرم با ارزش پایه در مزایده هر کیلو گرم 25/000 ریال به ارزش تقریبی 150/000/000 ریال معادل پانزده میلیون تومان برآورد می گردد

که در روز  سه شنبه مورخه  15/ 11/ 98 راس ساعت  10 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام دادگستری ساوه به فروش رسانیده می شود و قیمت مندرج اعلامی که بر اساس نظریه کارشناس بوده قیمت پایه محسوب و مزایده از مبلغ فوق شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . چنانچه نیاز به ملاحظه اموال باشد ظرف پنج روز قبل از شروع مزایده می توانند به اجرای احکام مدنی مراجعه تا هماهنگی لازم جهت بازدید از اقلام فوق بعمل آید . ضمنا" افرادی که برنده مزایده شناخته شوند بایستی 10% مبلغ را فی المجلس به حساب دادگستری واریز نمایند .

                                                  نادری – مدیر دفتر اجرای احکام مدی دادگستری ساوه 

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی