مزایده کاغذهای باطله و زائد - آگهی 61175

منقضی شده
شرح آگهی :

فراخوان مزایده عمومی - نوبت دوم 
 شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام (سهامی خاص )

شماره مزایده  نوع فرآیند  موضوع مزایده مزایده گزار تاریخ گشایش پاکات تلفن تماس نوع و سپرده  شرکت در مزایده 
ت م ز/6/98  مرایده عمومی  فروش کاغذهای باطله و زائد به مقدار تقریبی 40 تن مستقر در انبارهای شهید باهنر شرکت پتروشیمی بندرامام  شرکت پتروشیمی بندر امام  مطابق با آنچه در اسناد نوشته شده 06152252371  76.000.000ریال و طبق شرایط درج شده در اسناد مزایده و بصورت ضمانتنامه بانکی چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب مناقصه گزار درج شده در اسنادمربوطه

1. خرید اسناد مزایده واریز مبلغ 500.000 ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به نشانی تارنمای مرقوم در ذیل همین آگهی
2. مهلت، زمان و نشانی اینترنتی جهت دانلود اسناد مناقصه : تا 5روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به فاصله 24 ساعت پس از انتشار نوبت اول به صورت آنلاین در سایت اینترنتی مرقوم در ذیل همین آگهی
مهلت زمان و نشانی تحویل پاکات پیشنهاد قیمت ظرف مدت 10 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد مربوط (زمان درج شده در اسناد) و به نشانی استان خوزستان، بندر امام  خمینی، مجتمع پتروشیمی بندر امام ساختمان دفتر مرکزی اتاق 115
این اسناد به نشانی تارنمای http://cantract.bipc.ir قابل مشاهده و پس از تکمیل فرایند خرید قابل دانلود می باشد.
نکته مهم کلیه مزایده گران الزاما می بایست از طریق آدرس اینترنتی HTTP://CONTRACT.BIPC.ORG.IR نسبت به ثبت نام خرید و دریافت اسناد مناقصه مزایده اقدام نمایند. متذکر و موکد است دانلود اسناد مناقصه / مزایده شرکت پتروشیمی بندر امام از سایر سایت های اینترنتی مناطق اعتبار نمی باشد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی