مزایده اموال و اثاثیه اسقاطی شامل : کیس ، کیبورد ، اسکنر ، انواع گوشی تلفن و فاکس و .. - آگهی 6111

منقضی شده
شرح آگهی :

اداره کل پست استان کرمانشاه در نظر دارد تعدادی اموال و اثاثیه اسقاطی خود را از قبیل سیستم رایانه شامل : کیس ، کیبورد ، اسکنر ، انواع گوشی تلفن و فاکس ،  انواع ماشین حساب نوری و برقی ، انواع میز و صندلی ، تلویزیون، انواع قفسه تجزیه فلزی ، کپسول آتش نشانی ، انواع کمد بایگانی فلزی ، انواع ترازو مدرج کفه دار ، آب سردکن ، یخچال و غیره و تعداد صندوق پستی  را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 7 روز کاری جهت بازدید از ساعت 9-13 به اداره کل پست استان کرمانشاه واقع در خیابان شریعتی ، نرسیده به میدان لشگر مراجعه و با در دست داشتن فیش بانکی مبنی بر واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب سیبا شماره 2174773701003 نزد بانک ملی شعبه شریعتی به نام درآمد اداره کل پست استان کرمانشاه به نشانی : خیابان شریعتی ، نرسیده به میدان لشگر ، کمیسیون معاملات آقای قادری مراجعه و اسناد مزایده دریافت نمایند.
1- مهلت بازدید و دریافت اسناد : از تاریخ اولین روز درج آگهی 96.11.17 لغایت 96.11.24 به مدت 7 روز
2- ارائه پاکات : مدت 10 روز از آخرین روز فروش اسناد مزایده لغایت آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96.12.3
3- فیش خرید اسناد : 
الف - مبلغ 200.000 ریال به حساب 2174773701003 نزد بانک ملی شعبه شریعتی به نام درآمد اداره کل پست استان کرمانشاه
ب- مبلغ 18000 ریال به عنوان 9 درصد مالیات به حساب 2174773619000 نزد بانک ملی شعبه شریعتی به نام اداره کل پست استان کرمانشاه
4- سپرده شرکت در مزایده : 
سپرده شرکت در مزایده 20.000.000 ریال است که به دو روش ذیل می باشد
ارائه ضمانت نامه بانکی از یکی از بانک ها یا موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی با اعتبار سه ماه قابل تمدید
فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 35872310020477362001 تنخواه گردان بودجه جاری اداره کل پست استان کرمانشاه نزد بانک شعبه میدان آزادی کرمانشاه
5- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد
6- زمان بازگشایی پاکات : ساعت 9:30 روز شنبه مورخ 96.12.5
7- زمان بازگشایی پاکات : حضور پیشنهاددهندگان در بازگشایی پاکات بلامانع است
دبیر کمیسیون معاملات اداره کل پست استان کرمانشاه

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی