مزایده دو دستگاه تخریب،یک عدد جک روغنی،ژنراتور برق 30 وات،اره موتور بنزینی و.... - آگهی 61058

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464407500033
تاریخ صدور:1398/10/26

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان میانه

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول (نوبت سوم)

نظر به اینکه به موجب پرونده کلاسه 980402 مدنی، محکوم علیه داریوش دلخوش به پرداخت مبلغ 1/300/000/000 ریال در حق محکوم له امین کبیری محکوم گردیده است، لذا در راستای اجرای حکم صادره:

1- دو دستگاه تخریب 32 کیلویی بنزینی ساخت ژاپن، به قیمت پایه 500/000/000 ریال.

2- یک عدد جک روغنی(سوسماری) 10 تنی بلند ساخت آلمان، به قیمت پایه 80/000/000 ریال.

3- ژنراتور برق 30 وات دیز(دست دوم)، به قیمت پایه 105/000/000 ریال.

4- اره موتور بنزینی 90 سانت چینی، به قیمت پایه 100/000/000 ریال.

5- دستگاه پرس 20 تنی ستونی روغنی ایرانی به قیمت پایه 35/000/000 ریال.

ارزیابی گردیده و از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. هر کس بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید مورد مزایده به وی تعلق خواهد گرفت لازم به ذکر است برنده مزایده باید 10 درصد از قیمت پیشنهادی را در صندوق دادگستری تودیع و الباقی آن را ظرف یک ماه بپردازد، در غیر این صورت مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط شده و مراسم مزایده مجدداً برگزار خواهد شد. متقاضیان می توانند ظرف پنج روز تا موعد مزایده ضمن مراجعه به دفتر دادگاه اطلاعات لازم را کسب نمایند.

تاریخ مزایده : روز دوشنبه مورخه 98/11/21 ساعت 10 صبح

مکان مزایده : میانه شهرک اندیشه مجتمع قضایی آیت اله احمدی میانجی- دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری میانه – شریفی

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی