مزایده  یکدستگاه جت پرینتر صنعتی OMEGA و2نوار نقاله با موتور و پایه  - آگهی 61057

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461825800124
تاریخ صدور:1398/10/26
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

((آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم  ))

در خصوص پرونده اجرائیه 970609  مطروحه در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش موضوع فروش اموال منقول متعلق به شرکت تعاونی شهیران با مدیریت اردلان حسین زاده به مشخصات :

1-    یکدستگاه جت پرینتر صنعتی OMEGA چینی مدل CAT با توانایی چاپ 12 خط سیاه و رنگی و با توانایی پرینت رنگی عکس و تکست با حروف انگلیسی و فارسی با رنگ مقاوم نسبت پاک شدگی بر اساس فاکتور شماره 945 مورخ 1396/10/12 به قیمت 15465 دلار توسط شرکت خریداری گردیده است که به تاریخ یک آذر نود و هفت نرخ ارز بانک مرکزی 42000 ریال در زمان کارشناسی می باشد در نهایت قیمت دستگاه فوق الذکر با توجه به یکسال کارکرد آن به مبلغ 550.000.000 ریال بر آورد می گردد

2-    2نوار نقاله با موتور و پایه  به قیمت کارشناسی شده 45.000.000 ریال

3-    اموال موصوف در کل به قیمت 595.000.000 ریال معادل پنجاه و نه میلیون و پانصد هزار تومان روز یک شنبه 1398/11/06ساعت 11صبح از طریق مزایده دردفتر شعبه اجرای مدنی تالش به فروش می رسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع شده وبه کسانی که بالاتر ین قیمت راازقیمت پایه پیشنهاد دهندفروخته خواهدشدو10درصدمبلغ پیشنهادی فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثرتایکماه به پرداخت ثمن معامله اقدام نماینددرغیراینصورت ده درصداولیه به نفع دولت ضبط می گردد، متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این دفتر اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود.

دایره اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش* آوریده

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی