مزایده یکدستگاه رکتیفایرسه فاز،جک دنده ای مکانیکی،کابل جوشکاری و...... - آگهی 61050

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464427900033
تاریخ صدور:1398/10/26

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پیرانشهر

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی
آگهی مزایده نوبت اول

به موجب اجرائیه به شماره بایگانی 980459 و 980460 آقای حسن عابد آخیجهانی فرزند علی اصغر محکوم است به پرداخت مبلغ 25000000 تومان بعنوان اصل خواسته و پرداخت 344790 تومان بعنوان هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق محکوم له بنام ادریس عبدی و پرداخت مبلغ 180000 تومان بعنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت از بابت پرونده 980459 و پرداخت مبلغ 12000000 تومان بعنوان اصل خواسته و پرداخت 344790 تومان بعنوان هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق محکوم له بنام جلال ابافت و پرداخت مبلغ 180000 تومان بعنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت از بابت پرونده 980460 که بنا به معرفی محکوم لهم اموال متعلق به محکوم علیه به شرح ذیل به فروش می رسد موعد انجام مزایده تاریخ 1398/11/16 راس ساعت 10 صبح در اجرای احکام مدنی برگزار می گردد. طالبین خرید می توانند جهت مزید اطلاعات به اجرای احکام مدنی مراجعه ویا به شماره موبایل 04444221217 تماس حاصل فرمایند.به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کنند برنده مزایده اعلام ودر راستای ماده 129 از قانون اجرای احکام مدنی ده درصد از قیمت کل ملک بعنوان سپرده اخذ خواهد شد.

1-یکدستگاه رکتیفایرسه فاز جوشکاری با قدرت 500 آمپر با وزن 170 گیلوگرم به مبلغ 3100000 تومان

2-یکدستگاه رکتیفایرسه فاز جوشکاری با قدرت 500 آمپر با وزن 54 گیلوگرم به مبلغ 2100000 تومان

3-جک دنده ای مکانیکی دست دوم 5 تنی به مبلغ 500000 تومان

4-کابل جوشکاری دست دوم سایز 50 به طول 50 متر و کابل سه فاز 20 متر به مبلغ 1500000 تومان

5-یکدستگاه دیزل ژنراتور کوپله نصب بر روی شاسی چرخدار(4چرخ) دارای موتور 4سیلندر دیزلی آب خنک با یکدستگاه ژنراتور سه فاز400 ولت سال ساخت 2016 به مبلغ 22000000 تومان


دادورز اجرای احکام شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پیرانشهر - عباس قادری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی