مزایده خودروی مازاد - آگهی 61048

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار 60040
نام دستگاه مزایده گزار :  دانشگاه علوم پزشکی 
شماره مزایده  1098060040000007
شماره مزایده مرجع  2
عنوان مزایده : فروش خودروی مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 اطلاعات زمانی 
تاریخ نمایش در سایت تاریخ انتشار  از تاریخ 98.10.25   ساعت 12 تا تاریخ 98.11.13 ساعت 19
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 98.11.04 ساعت 8 تا تاریخ 98.11.13 ساعت 19
توضیحات
زمان اعلام برنده 98.11.14 ساعت 09:10
شماره تماس:07132331028
نمابر:07132300052
 سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی