مزایده یک دستگاه خودرو وانت مزدادوکابین بی 2000 آی مدل 1385 - آگهی 61045

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468111300370
تاریخ صدور:1398/10/24
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان همدان/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده وانت مزدا دوکابین

 در پرونده کلاسه  983847  اجرایی طی رأی صادره از شعبه5 محاکم حقوقی دادگستری استان همدان

محکوم له : راهله جعفری

محکوم  علیه: مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد یک همدان

اصل محکوم به  89.191.200 ریال و بابت اجرایی ه جدید  شعبه 5 نیز  135.292.755 ریال که  هزینه بیمه تامین اجتماعی نیز به آن اضافه میشود.

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست محکوم له اقدام به توقیف یک دستگاه خودرو وانت مزدادوکابین -بی 2000 آی رنگ نقرآبی متالیک مدل 1385 نوع سوخت بنزین سوز که در بازدید وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه ملاحظه شده اطاق خودرو  از قسمت گلگیرهای عقب سمت چپ و راست و بدنه اطاق بار سمت چپ رنگ و بتانه دارند پایه ستونهای جلو سمت چپ و راست و سینی زیر شیشه جلو هر دو طرف رنگ و بتانه دارند دربهای جلو وعقب هر دو طرف و گلگیر جلو راست خوردگی و رنگ دارند سر گلگیر جلو چپخوردگی جزیی و رنگ دارد پایه ستون های عقب هر دو طرف رنگو بتانه دارند. که مبلغ 440.000.000 ریال ارزیابی گردیده است  .لذااین اجراء بتاریخ 15-11-98 ساعت  10 تا 10.30صبح  اقدام به بر گزاری  عملیات مزایده جهت تادیه دین محکوم له  می نماید. ضمناً محل برگزاری  مزایده درواحد اجرای احکام مدنی دادگستری همدان طبقه همکف  اتاق 120  می باشد . مورد مزایده 5روز قبل از مزایده قابل مشاهده است .برنده کل مبلغ پیشنهادی را فی المجلس  را به حساب 2171295776003واریز  واصل فیش را تحویل نماید .

دادورزاجرای احکام مدنی دادگستر ی همدان -میثم مزجات

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی