مزایده یک دستگاه کمپرسور باد خوابیده قدیمی ،یک دستگاه کمپرسور باد اسکرو - آگهی 61042

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462624200102
تاریخ صدور:1398/10/24
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساوجبلاغ
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده و فروش اموال منقول نوبت دوم

در پرونده اجرائی کلاسه 980684(980672)و به موجب اجرائیه صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری هشتگرد محکوم علیه صنعت آسفالت کاسپین بهار محکوم است به پرداخت مبلغ 126/638/412ریال ومبلغ 128/788/155ریال  بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای علی اصغر وعلی اکبر  محمدرضائی فرزند علی مراد  با وکالت فاطمه امیدوارفر و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه اجرائی در حق دولت می باشد چون مشارالیه پس از ابلاغ اجرائیه ظرف مهلت قانونی از پرداخت محکوم به امتناع نموده ، بنا به تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل از محکوم علیه توقیف و کارشناس مربوطه پس از ارزیابی ارزش کلی آنها را به شرح آتی تعیین نموده :

در خصوص ارزیابی و برآورد قیمتی 1-یک دستگاه کمپرسور باد خوابیده قدیمی با مارک هوا فرآور سمنان - کارکرده دارای مشخصات فنی زیر به همراه متعلقات موجود در انبار شرکت : ظرفیت مخزن 1000 لیتر - مدل 1500-HFSموتور سه فاز چینی به قدرت 10HP حداکثر فشار 10 بار و شماره سریال 00297 به شرط سلامت فنی ،نظریه کارشناسی: با توجه به مشخصات فنی صدرالذکر و نوع کاربری و علائم ظاهری و ظرفیت ،ضمن بر در نظر گرفتن قیمت روز آلات مشابه موجود در بازار و شرایط حاکم بر بازار و میزان استهلاک ،ارزش کارشناسی دستگاه فوق 70/000/000 ریال معادل هفت میلیون تومان2-یک دستگاه کمپرسور باد اسکرو با مارکBehsan    کارکرده ولی سالم مدل TS-BD-50  و به مشخصات فنی : سال ساخت 1395 ،ظرفیت6500  lit/min  ،حداکثر فشار کاری 13-8 بار به قدرت Hp:37 kw 50، و ابعاد mm (h)1950*(D)800 * (w) 1200دارای واحد هواساز ، رادیاتور و فن ، مخزن و فیلتر سپراتور ، الکتروموتور ، کنترل پنل ، کابین و ...  . با توجه به مشخصات فنی صدرالذکر و نوع کاربری و علائم ظاهری و ظرفیت ، ضمن بر در نظر گرفتن قیمت روز آلات مشابه موجود در بازار و شرایط حاکم بر آن ،ارزش کارشناسی دستگاه فوق به شرط سلامت فنی 520/000/000 ریال معادل پنجاه و دو میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد.

نظریه مذکور به محکوم علیه ابلاغ در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشد و محکوم له تقاضای مزایده و فروش اموال توقیفی را نموده ، لذا اموال مذکور به صورت مزایده حضوری از طریق اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد در مورخ98/11/06 از ساعت 9 صبح الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری هشتگرد به فروش خواهد رفت ، کسانیکه مایل به شرکت در مزایده خرید می باشند می توانند تا مهلت پنج روز قبل از مزایده اموال آگهی شده را ملاحظه و سپس در تاریخ و ساعت مقرر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند . مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده موظف است 10% قیمت خرید را نقدا" در محل مزایده تودیع نمایید ./ادرس محل اموال توقیفی تهراندشت شرکت اسفالت کاسپین .

مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد-دهقان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی