مزایده خودرو نیسان پیکاب دو کابین  - آگهی 60833

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار 3512
نام دستگاه مزایده گزار  اداره کل حفاظت محیط زیست 
شماره مزایده 1098003512000002
شماره مزایده مرجع  102
عنوان مزایده  فروش خودرو نیسان پیکاب دو کابین 
اطلاعات زمانی 
تاریخ انتشار از تاریخ 98.10.24 ساعت 8 تا تاریخ 98.11.5 ساعت 12
مهلت بازدید از تاریخ 98.10.25 تا تاریخ 98.11.5 روزانه از ساعت 8   تا ساعت 14:35
توضیحات     
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 98.10.24 ساعت 10 تا تاریخ 98.11.5 ساعت 12
زمان بازگشایی تاریخ 98.11.6 ساعت 10
زمان اعلام برنده تاریخ 98.11.7 ساعت 10
شماره تماس:07733537064
نمابر:07733530914
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی