مزایده 4 دستگاه اتومبیل وانت  - آگهی 60832

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار 3931
نام دستگاه مزایده گزار  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
شماره مزایده 1098003931000002
عنوان مزایده فروش 4 دستگاه اتومبیل وانت 
تاریخ انتشار 98.11.5
مهلت بازدید 98.10.30
مهلت ارائه پیشنهاد 98.11.5
زمان بازگشایی 98.11.6
زمان اعلام برنده 98.11.7
شماره تماس:01332663716
نمابر:01332663095
 سامانه ستاد www.setadiran.ir

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی