مزایده 14دستگاه خودرو(کامیون کمپرسی،کامیونت زباله کش،موتورسیکلت،تراکتور،بکهولودر) - آگهی 60829

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده عمومی 
بخشداری مرکزی شهرستان تبریز در نظر دارد تعداد 14 دستگاه خودروی دهیاریهای بخش مرکزی شهرستان را از طریق مزایده عمومی به شرح جدول ذیل با جزییات در اسناد مزایده به فروش برساند.
اموال مورد مزایده: کامیون کمپرسی - کامیونت زباله کش - موتورسیکلت - تراکتور- بکهولودر

زمان انتشار در روزنامه محلی از روز دوشنبه مورخ 98.10.23 ساعت 8 صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده تا روز یکشنبه مورخ 98.10.29 ساعت 14
تاریخ بازدید از روز دوشنبه مورخ 98.10.23  تا روز یکشنبه مورخ 98.10.29 روزانه از ساعت 9 صبح تا ساعت 13
تحویل اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از روز دوشنبه مورخ 98.10.23 تا روز یکشنبه مورخ 98.10.29 ساعت 9 صبح
زمان بازگشایی : روز سه شنبه 98.11.01 ساعت 12 ظهر در محل بخشداری مرکزی تبریز
محل بازدید: جاده تبریز آذرشهر روستای باغ معروف اخر خیابان ورزش ورزشگاه شهدای باغ معروف 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد
بازگشایی پاکت به صورت دستی انجام خواهد شد
بازدید از خودروهای مورد نظر قبل از ارائه پیشنهاد
هزینه های کارشناسی درج اگهی در روزنامه نقل و انتقال هر دستگاه خودرو به عهده خریدار می باشد
قیمت هر دستگاه خودرو به صورت مجزا در فرم شرکت در مزایده ارائه شده و به صورت فیزیکی درج شود
اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت در مهلت اعلامی به دهیاری روستای باغ معروف تحویل گردد
واریز 5 درصد مبلغ قیمت کارشناسی بابت تضمین شرکت در مزایده به شماره حساب IR190600201501104116798001 به نام دهیاری باغ معروف نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه باغمیشه تبریز 
واریز مبلغ 300.000 ریال بابت خرید اسناد مزایده به شماره حساب بانکی 5682951459567519 به نام دهیاری باغ معروف نزد پست بانک مرکزی تبریز 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی