مزایده ضایعات آهنی،بشکه فلزی ،لاستیک خودرویی،بشکه لاستکی،دبه پلاستیکی و.. - آگهی 60827

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی  نوبت دوم 
کارخانجات نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد اقلام ضایعاتی مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
ضایعاتی آهنی + بشکه فلزی 220 لیتری+ لاستیک خودرویی + بشکه لاستکی + دبه پلاستیکی+ ضایعات آلومینیوم + ضایعات مسی+ ضایعات برنجی + ضایعات چدنی + رادیاتور مسی کوچک + رادیاتور مسی بزرگ + ضایعات سیم مسی سوخته + ضایعات کابل 
از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده از مورخه 98.11.01 الی پایان 98.11.03 روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت 8 الی 13 ظهر  به آدرس بندرعباس - اسکله شهید باهنر کارخانجات نداجا - انبار اسقاط کارخانجات مراجعه  نمایند.
شرایط: 1- بهای پیشنهادی از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت در بسته شخصا به صندوق انداخته شود
2- شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف تعیین شده از سوی نداجا می باشد
3- تاریخ بازگشایی پاکتها درصورت به حد نصاب رسیدن شرکت کنندگان روز یکشنبه مورخ 1398.11.13 ساعت 9 صبح و حضور کلیه متقاضیان الزامی است 
4- کارخانجات نداجا در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است
5- میزان سپرده شرکت درمزایده معادل 10% قیمت پیشنهادی اقلام مورد قبول می باشد که به حساب جاری طلائی 5151575564004 به نام وجوه مشخص کارخانجات نداجا نزد بانک سپه واریز و یا مبلغ ضمانت نامه بانکی در وجه کارخانجات نداجا / بندرعباس اخذ و اصل فیش یا ضمانت نامه مربوطه را همراه با مدرک ارسال نمایید
6- هزینه درج آگهی در روزنامه برعهده برنده مزایده می باشد
7- به منظور اخذ مجوز تردد هماهنگی از طریق تماس تلفنی یک روز قبل از بازدید و ارایه پاکت حاوی پیشنهاد قیمت الزامی است
8- کسورات قاننی (مالیات بر ارزش افزوده و غیره ) به عهده برنده مزایده می باشد
9- نداجا مختار است در راستای صرفه و صلاح خود نسبت به فروش و اگذاری اقلام به صورت یکجا به یک نفر یا به صورت تفکیکی به چند نفر که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارایه دهند اقدام نماید
10- هزینه خرید اوراق مزایده مبلغ 2.000.000  ریال می باشد که به حساب  5151795415003 بانک سپه به نام عواید غیر قابل برداشت کارخانجات نداجا واریز و اصل فیش واریزی ارائه گردد 
تعداد 3 پاکت نامه بشرح ذیل تنظیم میگردد 
الف: سپرده شرکت (پاکت) 
ب: شرایط و مشخصات (پاکت) 
ج: قیمت پیشنهادی (پاکت) 
قانون منع مداخله کارکنان دولتی در قراردادهای مدنظر باشد 
تعداد 3 پاکت نامه از امور مالی کارخانجات دریافت گردید 
در صورت وجود هرگونه ابهام و سوالات تخصصی با شماره کارمند صدیقی تماس حاصل فرمایید 
تلفن09172990609 
مدت زمان تخلیه ضایعات از زمان انعقاد قرارداد دو ماه می باشد و در صورت تخلیه ضایعات در موعد مقرر به ازای هر روز مبلغ 5.000.000 ریال خسارت از پیمانکار مربوطه اخذ و بحساب کارخانجات لحاظ می گردد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی