مزایده اموال اسقاطی اداری و آهن آلات ضایعاتی - آگهی 60824

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار 91753
نام دستگاه مزایده گزار شبکه بهداشت و درمان 
شماره مزایده 1098091753000002
عنوان مزایده فروش اموال اسقاطی اداری و آهن آلات ضایعاتی
تاریخ انتشار 98.11.16
مهلت بازدید 98.10.29
مهلت ارائه پیشنهاد 98.11.16
زمان بازگشایی 98.11.17
زمان اعلام برنده 98.11.19
شماره تماس:06643226113
نمابر:06643229681
 (ستاد):  WWW.SETADIRAN.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی