مزایده آهن آلات فرسوده و ضایعاتی  - آگهی 60821

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار 5335
نام دستگاه مزایده گزار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
شماره مزایده 1098005335000005
شماره مزایده مرجع 121
عنوان مزایده فروش آهن آلات فرسوده و ضایعاتی 
اطلاعات زمانی 
تاریخ انتشار از تاریخ 98.10.23 ساعت 15 تا تاریخ 98.11.12 ساعت 15
مهلت بازدید از تاریخ 98.10.25 تا تاریخ 98.10.30 روزانه از ساعت 8:30  تا ساعت 13:30
توضیحات تکمیل فرم پیوست و امضا آن الزامی است 
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 98.11.1 ساعت 8 تا تاریخ 98.11.12 ساعت 15
زمان بازگشایی تاریخ 98.12.14 ساعت 10
زمان اعلام برنده تاریخ 98.12.15 ساعت 8
شماره تماس:06133333094
نمابر:06133333094
سامانه ستاد www.setadiran.ir 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی