مزایده  آهن آلات ضایعاتی  ذوبی - آگهی 60819

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
نوبت اول 
شماره T27-98-1042SH 
سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز ردنظردارد اقلام مندرج در جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی جهت شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید .

شرح کالا  مقدار تقریبی    واحد    قیمت واحد 
پایه ریال 
 قیمت کل 
پایه ریال 
 آهن آلات ضایعاتی  ذوبی 350.000 کیلوگرم  20.800 7.280.000.000

مبلغ سپرده شرکت در مزایده 1.800.000.000ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده 100785115741 بانک شهر شعبه قصرالدشت به نام سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز 
اخرین مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 98.11.5 می باشد 
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 15 روز شنبه مورخ 98.11.5 به آدرس پارک خلدبرین- اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد که   ممکن است براساس نظر کمیسیون معاملات شهرداری شیراز تغییر نماید 
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد 
برنده مزایده هرگاه حاضر به انجام معامله و واریز وجه نشود سپرده شرکت رد مزایده وی به نفع سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز ضبط خواهد شد
هزینه اگهی و حق الزحمه کارشناسی اقلام و مورد مزایده و همچنین 5% مبلغ کل پیشنهادی بعنوان عوارض شهرداری به عهده برنده خواهد بود 
سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز در رد یک یا تمام یپشنهادها مختار میباشد
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است
محل دریافت و تسلیم اسناد مزایده شیراز خیابان خبرنگار نبش خیابان شهید اوینی روبروی پل شهیدان ده بزرگی سازمان حمل و نقل ریلی ط 3 اداه حقوقی و امور قراردادها
محل بازدید بلوار ولایت جنب میدان شیرودی - سایت 2 و کارخانه تولید سگمنت سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاره تلفن 07133922565 تماس حاصل فرمایید 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی