مزایده ضایعات و مواد خشک بازیافتی شامل پت،لاک،حلب،کاغذ،کارتن،قوطی رانی،پلاستیک - آگهی 58593

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده فروش 
ضایعات و مواد خشک بازیافتی (پت، لاک، حلب، کاغذ، کارتن و غیره)
نوبت اول 
شهرداری لاهیجان بر اساس ردیف بودجه 72001 سال جاری در نظر دارد ، نسبت به فروش ضایعات و مواد خشک بازیافتی شامل : پت، لاک، حلب، کاغذ، کارتن، قوطی رانی، پلاستیک و غیره از طریق مزایده بر اساس نرخ پایه کارشناسی اقدام نماید. متقاضیان واجد شرایط میتوانند به منظور دریافت اسناد شرکت در مزایده و کسب اطلاعات از شرایط مزایده با واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 1610338972 درآمد شهرداری (بانک ملت) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  از روز شنبه مورخ 98.11.19 لغایت روز شنبه مورخ 98.11.26 اقدام نمایند و در صورت نیاز با تلفن 42235075-013 تماس حاصل نمایند.
- مبلغ تضمین شرکت در مزایده: شرکت کنندگان جهت شرکت در مزایده مبلغ 17.250.000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما با اعتبار سه ماه یا واریز به حساب سپرده شماره 0105200887002 نزد بانک ملی اقدام نمایند.
-هزینه نشر آ گهی کارشناسی، هزینه جمع آوری و بارگیری و حمل و باسکول بعهده برنده مزایده خواهد بود.
- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم مزایده از انجام کار خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهد شد. برنده مزایده می بایست کل مبلغ پیشنهادی را پس از تصویب اعضا کمیسیون و ابلاغ از سوی کارفرما ظرف مدت 72 ساعت در وجه شهرداری واریز نمایند.
- آخرین مهلت جهت ارایه پیشنهادها در سامانه دولت (ستاد) تا پایان ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مورخ 98.12.08 می باشد 
تبصره: متقاضیان میبایست جهت ارایه تمامی اسناد از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام نمایند، ضمنا شرکت کننده میبایست سپرده شرکت در مزایده را به صورت درب بسته تا زمان اعلام شده به دفتر امور پیمان و رسیدگی شهرداری تحویل نمایند.
- تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارائه شده با حضور شرکت کنندگان (همراه با معرفی نامه) روز یکشنبه مورخ 98.12.11 راس ساعت 11 ظهر به آدرس : لاهیجان - بلوار امام رضا(ع)- میدان گلستان- ساختمان ستادی شهرداری خواهد بود
-در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مزایده ملاک خواهد بود. - سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مزایده قید گردیده است.
- پیشنهادهای فاقد سپرده مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط میباشد.
- شرکت کننده میبایست نسبت به خرید اجناس بصورت کلی اقدام نماید.
- شهرداری در رد یا قبول هز یک از پیشنهادات مختار می باشد.

ردیف عنوان جنس قیمت پایه کارشناسی به ریال مقداری تقریبی
1 ضایعات و مواد خشک بازیافتی شامل : پت، لاک، حلب، کاغذ، کارتن، قوطی رانی، پلاستیک و غیره هر کیلو 23.000 ریال 15000 کیلو

نوبت اول 98.11.17 
نوبت دوم 98.11.24
مسعود کاظمی شهردار لاهیجان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی