مزایده ضایعات فلزات مس، نیکل، استیل و آهن  - آگهی 58245

منقضی شده
شرح آگهی :

مزایده عمومی 
 شماره 98/2/م .ز
شرکت تولید نیروی برق تهران در نظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ای فروش ضایعات نیروگاه بعثت را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
میزان وزن تقریبی ضایعات حدودا سه هزار و سیصد کیلوگرم از نوع فلزات مس، نیکل، استیل و آهن  می باشد. مزایده گران می توانند جهت رویت  ضایعات و دریافت اسناد از تاریخ 98.10.2 به مدت هفت روز کاری به محل نیروگاه بعثت به آدرس بزرگراه بعثت ، خیابان تقوی تقاطع خیابان سلامت بخش قابل رویت و بازدید می باشد ضمنا شرکت در مزایده به میزان پنج درصد مبلغ پیشنهادی کل ضایعات به احتساب 9% عوارض و مالیات بر ارزش افزوده توسط پیشنهاد دهنده بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شبا 780100004101052333230184 به نام پرداخت درآمد شرکت تولید نیروی برق تهران نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی می باشد.
مهلت زمانی و محل ارایه پیشنهاد از ساعت 8 الی 16 روزهای شنبه تا دوشنبه مورخ 98.10.14 الی 98.10.16 به آدرس محل برگزاری مزایده
زمان بازگشایی پاکتها ساعت 10 صبح روز 3شنبه مورخ 98.10.17
محل و آدرس برگزاری مزایده: تهران خیابان ستارخانه بعد از پل یادگار امام نیروگاه طرشت برق آلستوم  شرکت تولید نیروی برق تهران
دستگاه مزایده گذار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و ارایه اسناد مزایده هیچگونه حقی برای پیشنهاد دهندگان ایجاد نخواهد کرد
فروش ضایعات مورد مزایده بصورت نقدی می باشد و هرگونه مالیات از جمله مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و نظایر آن بر طبق قوانین و مقررات برعهده خریدار است

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی