مزایده دودستگاه وانت نیسان  و موتورسیکلت  - آگهی 58242

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده نوبت اول 
شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم در نظر دارد تعدادی از وسایل نقلیه خود به شرح مشخصات ذیل و با قیمت پایه کارشناسی تعیین شده از طریق مزایده عمومی بصورت جداگانه به فروش برساند.
 متقاضیان می توانند از تاریخ 98.9.30 به مدت 10 روز در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه) نسبت به بازید و همچنین دریافت اسناد و مدارک مزایده از امور اداری این شرکت اقدام و حداکثر تا تاریخ 98.10.14 نسبت به تحویل آن به این شرکت مطابق با شرایط اعلامی به آدرس : میدان ازادی - ابتدای جاده مخصوص کرج خیابن شهید ریاحی پلاک 9 اقدام فرمایند. تلفن تماس 4798222 - 021 
شرایط عمومی مزایده: 
- سپرده 5% مبلغ پیشنهادی به حساب شماره 0112489408001 نزد بانک ملی شعبه کوی بیمه از طریق واریز به حساب یا به صورت چک تضمینی به نام این شرکت به عنوان تضمین شرکت در مزایده ضروری می باشد. 
- شرایط و زمان و مکان تحویل پیشنهادها و گشایش پاکت پیشنهادها مطابق با اطلاعات مندرج در اسناد مزایده خواهد بود 
- هزینه درج آگهی مزایده و همچنین عوارض شهرداری ، مالیات، ارزش افزوده و نقل و انتقال و سایر موارد برای تنظیم سند و تحویل خودرو برعهده برنده مزایده است 
- حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش پاکت پیشنهادها بلامانع است 
- به پیشنهادات مبهم، مخدوش، متعارض و مخالف با مندرجات آگهی و شرایط عمومی مزایده و نمونه قرارداد و پیشنهادات ارسالی بعد از مهلت مدت مقرر در آگهی ترتیب اثر داده نمی شود 
شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون ذکیر دلیل مختار و مجاز است 
- سایر شرایط به شرح اسناد مزایده می باشد که متقاضی باید نسبت به دریافت و درج عبارت خوانده شده و مورد قبول است در ذیل هر برگه امضا و اثر انگشت و مهر نماید و آن را هامراه با پیشنهاد تحویل مزایده گزار نماید. 

ردیف مشخصات وسیله نقلیه  سیستم مدل رنگ  تعداد سیلندر نوع سوخت  تعداد قیمت پایه کارشناسی میلیون ریال
1 وانت نیسان  زامیاد  1391  آبی - روغنی  4 بنزین و گاز  630
2 وانت نیسان  زامیاد 1391 آبی - روغنی  4 گازوئیل  1 600 
3 موتورسیکلت  ایردوکو  1391  قرمز - زرشکی  1 بنزین  1 6/50 

آدرس محل بازدید: میدان آزادی - ابتدای جاده مخصوص کرج - خیابان شهید ریاحی پلاک 9 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی