مزایده یکدستگاه خودرو وانت پیکان مدل 1389 - آگهی 58127

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468131000032
تاریخ صدور:1398/09/28
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهار
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

باسمه تعالی

آگهی مزایده و فروش اموال نوبت اول

در پرونده کلاسه 970715/ ا ج م و 980369 اج م محکوم علیه محمدرضا فزونی فرزند ابراهیم محکوم است به پرداخت تعداد 200قطعه سکه تمام بهار آزادی بعنوان مهریه در حق محکوم له خانم روح پرور رمضانی ومبلغ 400،000،000ریال نیم عشر ، با توجه به ابلاغ اجراییه و اقدام محکوم علیه در پرداخت محکوم به و تقاضای محکوم له لذا اموال مشروحه زیر توسط کارشناس ارزیابی شده است طبق مواد 114 و 139 قانون اجرا ی احکام مدنی و از طریق مزایده نوبت اول توسط دایره اجرای احکام مدنی بهار در روزچهار شنبه  مورخ 11-10-98از ساعت 12-13 ظهر در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهار به فروش میرسد مزایده از قیمت تعیین شده شروع و از برندگان 10%بهاء فی المجلس دریافت و ما بقی حداکثر ظرف یکماه دریافت می شود و در صورت انصراف از خرید 10%پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد%

  مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شهرستان بهار

اموال مورد مزایده:

یکدستگاه خودرو وانت پیکان مدل 1389 دوگانه سوز به شماره انتظامی 118 ط 32 ایران 28 که وضعیت ظاهری و فنی (اتاق ، بدنه ولاستیک ،بیمه ،موتور و...) سالم ولی بدنه اتاق عقب سمت چپ خوردگی دارد ولاستیکهای جلو وعقب در حد 50درصد متعلق به محمد رضا فزونی  که در محل پارکینگ یکتا ی شهرستان بهار توسط کارشناس به مبلغ  270،000،000ریال ارزیابی شده است .

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی