مزایده یک دستگاه پرس چرم 25 تن - آگهی 58123

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464581500029
تاریخ صدور:1398/09/28
شعبه صادر کننده:شعبه هشتم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت دوم)

در خصوص پرونده اجرایی فوق بر له علی پناهی  و برعلیه  پرویز کوره پز طالاری به خواسته مطالبه مبلغ وجه با عنایت به عدم پرداخت دین اموال محکوم علیه توقیف  ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ98/10/15روز یکشنبه ساعت 12الی 13 صبح از طریق مزایده دراجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز واقع در تبریز - شهرک باغمیشه - خیابان مولانا - بالاتر از فلکه ارغوان - جنب کلینیک مولانا - مجتمع امام خمینی (ره)  شعبه 8 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریزبفروش خواهد رسید مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناس محترم شروع وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد گردید و ده درصد مبلغ پیشنهادی اخذ و به ما بقی حداکثر  یک ماه فرصت داده میشود برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ واریزی بنفع صندوق دولت ضبط  خواهد شد  متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نماید .   

1-یک دستگاه پرس چرم 25 تن ساخت ایران مشهد دادای پیستون-شیر برقی-پمپ تابلو برق-دیسنام-صفحه استیل-مخزن روغن هیدرولیک-هواگیر(تصفیه هوا)

  با توجه به دست دوم بودن به مبلغ پایه کارشناسی 800/000/000 معادل هشتاد میلیون تومان  می باشد                                                                                           
دادورز شعبه هشتم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز - احد ابراهیمی

استان آذربایجان شرقی - تبریز - شهرک باغمیشه - خیابان مولانا - بالاتر از فلکه ارغوان - جنب کلینیک مولانا - مجتمع امام خمینی (ره)

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی