مزایده موتورسیکلت های اوراقی و اسقاط و وسایل نقلیه خودرو - آگهی 58114

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی حراج حضوری (نقدی)
موسسه ای اقتصادی در نظر دارد؛ انواع موتورسیکلت اوراقی، اسقاطی و قابل شماره گذاری و خودروهای قابل شماره گذاری، اوراقی و مقادیری لوازم مستعمل خود را به شرح ذیل از طريق حراج حضوری و عمومی به صورت نقد بفروش برساند
1- موتورسیکلت های اوراقی و اسقاط قابل واگذاری صرفا به مراکز اسقاط
شهرستان نی ریز: 1- بلوار امام رضا، پارکینگ امین (71 دستگاه موتورسیکلت اوراقی و 52 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی)
2- بلوار امام رضا، پارکینگ بیگی (13 دستگاه موتورسیکلت اوراقی و 14 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی)
شهرستان داراب: میدان فردوسی - پشت انبار جهاد، پارکینگ انتظام (724 دستگاه موتورسیکلت اوراقی و523 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی) 
شهرستان گراش: بلوار خلیج فارس، بلوار آزادی، جنب آهن فروشی رامیارپور، پارکینگ صاحب الزمان (156 دستگاه موتورسیکلت اوراقی و 251 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی)
شهرستان جهرم: بلوار سیاه، پارکینگ فجر و بلوار رهبری کوچه 10 پارکینگ 2 فجر (101 دستگاه موتورسیکلت اوراقی و239 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی)
زمان بازدید 98.9.30 و 98.10.1 ساعت 9 الی 14 
زمان حراج موتورسیکلت های اوراقی و اسقاطی  دوشنبه 98.10.2
ساعت برگزاری حراج  9 الی 10 صرفا مراکز اسقاط 
توجه: متقاضیان می بایست 20٪ مبلغ پیشنهادی را در زمان خرید بصورت نقدی و یا به صورت کارتخوان پرداخت و تا تاریخ 98.10.10 نسبت به تسویه و ترخیص اقدام نمایند.
ضمنا ارائه معرفی نامه از مراکز اسقاط الزامی می باشد.
قابل توجه اینکه در اجرای قانون هوای پاک، کلیه موتورسیکلت های اوراقی و اسقاط صرفا به مراکز مجاز اسقاط و بازیافت خودرو فروخته خواهد شد و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی امکان شرکت در حراج را نخواهند داشت.
2-  وسایل نقلیه خودرو قابل شماره گذاری و اوراقی، موتورسیکلت قابل شماره گذاری) جهت واگذاری به عموم  خودروهای قابل شماره گذاری: تعداد 2 دستگاه 
خودروهای اوراقی با شرایط برش و جداسازی سقف و شاسی خودرو و سوراخ نمودن انجین موتور با شرایط راهنمایی و رانندگی: تعداد 17 دستگاه
 موتورسیکلت قابل شماره گذاری: تعداد 62 دستگاه
شیراز دروازه قرآن، نرسیده به آبرنگی، انبار نقليه سازمان اموال و املاک (لوازم مستعمل)
شهرستان نی ریز: 1- بلوار امام رضا، پارکینگ امین (2 دستگاه موتورسیکلت قابل شماره گذاری) 2- بلوار امام رضا، پارکینگ بیگی (2 دستگاه موتورسیکلت قابل شماره گذاری)
شهرستان داراب: میدان فردوسی - پشت انبار جهاد، پارکینگ انتظام (27 دستگاه موتورسیکلت قابل شماره گذاری) شهرستان جهرم: بلوار سپاه، پارکینگ فجر ۱و بلوار رهبری، کوچه 10 پارکینگ فجر 2 (13دستگاه موتورسیکلت قابل شماره گذاری)
شهرستان گراش: بلوار خلیج فارس، بلوار آزادی، جنب آهن فروشی رامیارپور، پارکینگ صاحب الزمان (18 دستگاه موتورسیکلت قابل شماره گذاری)
زمان بازدید 98.9.30 و 98.10.1 ساعت 9 الی 14
زمان حراج خودرو و موتورسیکلت های اوراقی و قابل شماره گذاری  دوشنبه 98.10.2
ساعت برگزاری حراج 10 الی 14 - خرید برای عموم ازاد است
 توجه: متقاضیان می بایست 20٪ مبلغ پیشنهادی را در زمان خرید بصورت نقدی و یا به صورت کارتخوان پرداخت و تا تاریخ 98.9.14  نسبت به تسویه و ترخیص اقدام نمایند.
* محل برگزاری حراج شیراز ، پل باغ صفا، خیابان فردوسی، سالن اجتماعات هتل تالار تلفن های تماس: 36261888-36279394-071    09108933660

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی