مزایده انواع دیزل ژنراتور ، لامپ بخار سدیم،تابلو اختصاصی و مجتمع، مس و... - آگهی 58104

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم 
به شماره 4-98 و5-98
تاریخ فروش اسناد: 98.09.30 لغایت 98.10.05
آخرین مهلت ارسال پاکات : 98.10.15
بازگشایی پاکات الف، ب ، ج :98.10.16

شماره مزایده گروه موضوع میزان سپرده شرکت در مزایده ریال
98-4
(ت-1)
یک  دیزل ژنراتور 441 MVMDبا قدرت 1000 کیلووات و 1000 دور در دقیقه و
ژنراتور زیمنس 1600 کیلوولت آمپر  با ولتاژ خروجی و 630 ولت و
دوعدد اگزوز یک تنی مستعمل ناقص موجود در انبار بيجار 
520.000.000 
دو

 دیزل ژنراتور 441 MVMD با قدرت 1000 کیلووات و 1000 دور در دقیقه و
ژنراتور زيمنس 1600 کیلوولت آمپر با ولتاژ خروجی 6300  ولت

با تابلو فرمان داخلی موجود در نیروگاه مریوان بدون ترانسفورماتور وکمپرسور هوا اولین مولد از درب شرقی نیروگاه

 400.000.000
سه

  دیزل ژنراتور 441 MVMD با قدرت 1000 کیلووات و 1000 دور در دقیقه و
ژنراتور زيمنس 1600 کیلوولت آمپر با ولتاژ خروجی 6300  ولت

با تابلو فرمان داخلی تا ورودی ترانس موجود در نیروگاه مریوان بدون ترانسفورماتور وکمپرسور هوا دومین مولد از درب شرقی نیروگاه

520.000.000
 98-5 یک فروش انواع لامپ بخار سدیم 320.000.000
دو  فروش انواع  تابلو اختصاصی و مجتمع 240.000.000
 سه فروش انواع چک 910.000.000
 چهار فروش ترانس ج ریان 98.000.000
پنج   فروش مس 8.600.000.000
 شش فروش لوازم ایمنی و ابزار کار 16.000.000
 هفت فروش دریچه منهول 10.000.000

تاریخ بازدید: از 98.09.30 لغایت 98.10.15 ساعت 13 لغایت 15 (به جز پنجشنبه ها و روزهای تعطیل
نوع تضمين: صرفا به صورت ضمانتنامه بانکی با واریز وجه نقد به حسابشرکت
محل خرید اسناد: شرایط مزایده عمومی در آدرس (www kurdelectricir از تاریخ 98.09.30 لغایت 98.10.05 1قابل دانلود می باشد
محل تحویل اسناد: دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مزایده مندرج است
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت توانير WWW. tavanir orgir 
شرکت توزیع نیروی برق کردستان (www . kurdclectrici )
یا سایت پایگاه ملی مناقصات drts. mporg .ir
 مراجعه و یا با شماره تلفن های 10-33283601-087  داخلی2054 و 2055  تماس حاصل فرمایید
شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی