مزایده 4 دستگاه اتومبیل (پژو پارس، پراید سواری،اتوبوس، مینی بوس ) - آگهی 58094

منقضی شده
شرح آگهی :

شرایط فراخوان 
اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان در نظر دارد  4 دستگاه اتومبیل به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir به شماره مزایده های 10  98003590000002 و 1098003590000001 به فروش رساند
زمان انتشار در سایت از تاریخ 98.9.28 
تاریخ بازدید از 98.9.28 از ساعت 8 لغایت  10 با هماهنگی اداره کل 
مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 98.10.12 تا ساعت 12
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد تا تاریخ 98.10.12 تا ساعت 14
زمان بازگشایی تاریخ 98.10.14 ساعت 9
زمان اعلام برنده 98.10.21 ساعت 10

ردیف نوع خودرو مدل/ نوع پلاک مدل فروش
1 پژو پارس 1383 فروش صدور سند 
 پراید سواری 1384  فروش صدور سند 
 3  اتوبوس  1370 فروش اوراقی
 4  مینی بوس   1370 فروش اوراقی

لازم به ذکر است جهت مزایده ردیف های 3 و 4 اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز اسقاط خودرو دارند می توانند شرکت نمایند 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی