مزایده دو دستگاه یخچال دیفراست22 فوت - آگهی 58086

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464403500041
تاریخ صدور:1398/09/28
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش خسروشاهآ
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول-نوبت اول

در پرونده کلاسه 980264ارجاعی له علیرضا علیون ینگی کند و علیه گروه صنعتی مهیان گاز،اجرای احکام دادگاه خسروشاه درنظردارد اموال بامشخصات ذیل را به فروش برساند:

1-دو دستگاه یخچال دیفراست22 فوت عرض 70 با سبد پلاستیکی دو درب پین دیجیتالی سفیدرنگ(آکبند) هر کدام به مبلغ 28/400/000 ریال جمعاً به قیمت 56/800/00 ریال

مبلغ کل ارزیابی موارد فوق از طرف کارشناس رسمی دادگستری 56/800/000 ریال برآورد شده است و پس از طی مراحل قانونی از طریق مزایده در روز یکشنبه 1398/10/15 در ساعت 11صبح در محل اجرای احکام دادگاه خسروشاه فروخته خواهد شد.کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد کند برنده مزایده اعلام خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی نقداً اخذ و برای مابقی حداکثر یک ماه مهلت داده خواهد شد تا پرداخت گردد در صورتیکه برنده مزایده به هر عنوان اعلام انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.طالبین می توانند پنج روز قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده به آدرس ذیل بازدید به عمل آورند.

آدرس اموال مورد مزایده:خسروشاه – جاده تبریزآذرشهر-جنب نیروگاه حرارتی-کوی اشکان-شرکت مهیان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی