مزایده تختخواب فلزی مستعمل و یک عدد کانکس آلومینیوم و سایر ضایعات فلزی و پلاستیک - آگهی 58080

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان در نظر دارد تعداد 400 عدد تختخواب فلزی مستعمل به همراه یک عدد کانکس آلومینیوم و سایر ضایعات فلزی و پلاستیکی متفرقه را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی  حداکثر به مدت ده روز کاری با مراجعه حضوری نسبت به بازدید از اموال مورد نظر و دریافت اسناد مزایده و عودت پاکت پیشنهادی به دبیرخانه دانشگاه آزاد اسلامی کاشان به آدرس :  کاشان ـ بلوار قطب راوندی خیابان استادان کد پستی 8715998151  اقدام نمایند.
جهت شرکت درمزایده واریزمبلغ 500.000 ریال بابت خرید اسناد و مبلغ 80.000.000 ریال بابت تضمین شرکت درمزایده پس از اخذ شناسه واریز امور مالی دانشگاه به  به شماره حساب سیبا 0202120212000 به نام دانشگاه آزاد اسلامی کاشان یا ارائه ضمانت نامه بانکی معادل آن الزامی است.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادها مختار است.
تلفن داخلی 743-55540055-031    09132613849

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی