مزایده قطع و جمع آوری درختان خشک (درختان چنار،درخت سپیدار، درخت گردو و...) - آگهی 58079

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به (قطع و جمع آوری درختان خشک و خطرساز از نوع صنعتی و هیزمی حاصل از هرس درختان در حوزه عملکرد شهرداری شهریار که برابر مقررات بلااستفاده می باشد به مدت دو سال مندرج در جدول ذیل) طبق مجوز سومین جلسه شورای سازمان مورخ 98.3.11 از طریق مزایده عمومی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت اقدام نماید لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مربوطه به مدت 10 روز کاری از تاریخ درج آخرین آگهی منتشرشده به نشانی شهریار، بلوار رزمندگان اسلامی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهریار واحد امور مالی مراجعه و یا با شماره تلفن 65272111-021 تماس حاصل نمایند.
شرایط 
1- متقاضیان می بایست بابت خرید هر یک از اسناد مزایده مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 700824901402 بانک شهر شعبه شهریار واریز نماید. پرداخت با کارت بانکی در محل سازمان نیز میسر می باشیم
2- سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 50.000.000 ریال و سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گرديده است 
3- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نخواهد شد
4- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
5- هزینه درج آگهی و کارشناسی انجام شده به عهده برنده مزایده می باشد
6- آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده و قبول پیشنهادات تا پایان سامت اداری روز دوشنبه مورخ 98.10.9 بازگشایی با کت ها مورخ 98.10.11 خواهد بود 

ردیف  شرح  قیمت کارشناسی به ریال 
 1 چوبهای خشک درختان چنار درجه یک هر کیلوگرم  7.000
 2 چوبهای خشک درخت سپیدار (کبوده) هر کیلوگرم  6.700
 3 چوبهای خشک درخت گردو هر کیلوگرم  8.000
 4 چوبهای خشک درخت کاج هر کیلوگرم  4.000
 5 چوبهای خشک درختان پوسیده و هیزمی، میوهای هر کیلوگرم  2.500
 6 دستمزد هرس کار ماهر روزانه  1.200.000
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی