مزایده جهت جمع آوری ضایعات سطح شهر - آگهی 58077

منقضی شده
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم 
شهرداری حسن آباد به استناد مجوز شماره 250/ 104 مورخه 98.04.17 شورای اسلامی شهر در نظر دارد  نسبت به واگذاری ضایعات سطح شهر، جهت جمع آوری ضایعات سطح شهر ، شامل آهن آلات قراضه، نان خشک، اجناس مستعمل و غیرقابل استفاده شهروندان، پلاستیک، لاستیک فرسوده، بازیافت سطل زباله منصوبه در سطح شهر از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی، شرکت ها و پیمانکاران دعوت می گردد در صورت تمایل به شرکت در مزایده فوق حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس: شهرری، حسن آباد، جاده قدیم تهران - قم، بلوار امام خمینی (ره) ساختمان شهرداری حسن آباد، طبقه دوم واحد امور مالی مراجعه نمایند.
1- واریز مبلغ 360.000.000 ریال وجه نقد به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب 3100002734007 نزد بانک ملی شعبه بلوار امام خمینی (ره) کد 818 به نام شهرداری حسن آباد و یا ارایه ضمانت نامه بانکی معتبر الزامیست
2- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
3- شرکت کنندگان پس از واریز مبلغ 500.000 ریال (غیرقابل استرداد) به حساب 010933156000 نزد بانک ملی شعبه بلوار امام خمینی (ره) کد 818 به نام شهرداری حسن آباد می توانند اسناد و اوراق مزایده را از امور مالی شهرداری دریافت نمایند.
4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی و 9% مالیات بر ارزش افزوده و... به عهده برنده مزایده می باشد.
ضمنا داوطلبین می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر همه روزه در ساعات اداری (به جز ایام تعطیل) با شماره تلفن های 56225959 - 021 و 56222345 - 021 تماس حاصل نمایند.
تاجیک - شهردار حسن آباد فشافویه
نوبت اول 98.09.21
نوبت دوم 98.09.28
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی