مزایده سیم مسی،کابل مسی،سیم آلومینیومی کابلی، تابلو شارتر و لوازم تاسیسات - آگهی 58076

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای  
نوبت دوم 
شماره 981030648
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد نسبت به فروش کالاهای اسقاط موجود در انبارهای خود مطابق جدول ذیل به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید از متقاضیان دعوت می شود از تاریخ درج آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده از طریق سایت شرکت به نشانی http://moamelat.tbtb.ir اقدام نمایند
شرح مختصری از کالا (نوع، کمیت و کیفیت کالا)
گروه اقلام اسقاط

شرح کالا واحد کالا تعداد/مقدار شرح کالا واحد کالا تعداد/مقدار
گروه اول سیم مسی  کیلوگرم 32.442 گروه دوم سیم مسی کابلی  کیلوگرم 1070
گروه سوم کابل مسی متر 71.968  گروه چهارم سیم آلومینیومی کیلوگرم 84750
گروه پنجم سیم آلومینیومی کابلی   کیلوگرم 15250 گروه ششم کابل آلومینیومی  متر  113.686
گروه هفتم (سیم روپوشدار آلومینیوم) متر 1918 گروه هشتم (آهن آلات) کیلوگرم 25.526
گروه نهم (تابلو شالتر) عدد  71 گروه دهم (تجهیزات شبکه)  عدد  50.628
 کیلوگرم  1.271
گروه یازدهم (لوازم تاسیسات) عدد 5 گروه دوازدهم (لوازم اداری) عدد 81

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده: مبلغ تضمین شرکت در مزایده در هر یک از گروه ها حداقل 5 درصد مبلغ پیشنهادی در گروه مذکور بوده که مزایده گران می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی چک تضمین شده بانکی واری وجه به حساب جاری 0101801171004 به نام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا ارائه نمایند
به پیشنهادهای فاقد سپرده سرده های مخدوش سپرده های کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داد نخواهد شد
محل دریافت و بازگشایی اسناد مزایده: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر انتهای کوچه سوم شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، اداره دبیرخانه، محل بازگشایی سالن جلسات ساختمان شیخ بهایی
مهلت و محل و مبلغ فروش اسناد: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم روز پنجشنبه مورخ 98.09.28 لعایت سه شنبه مورخ 98.10.03به مدت 5 روز کاری مبلغ 1.500.000 ریال به صورت الکترونیکی صرفا از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سایت شرکت به نشانی http://moamelat.tbtb.ir بنر ثبت نام مناقصه و مزایده اقدام به خرید اسناد نمایند
تاریخ دریافت و بازگشایی اسناد مزایده: زمان دریافت اسناد مزایده تا ساعت 9 صبح روز شنبه 1398.10.14  و زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10 صبح همان روز می باشد به پیشنهادهای فاقد اضما مشرو، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقصای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثب داده نخواهد شد
شرایط متقاضیان جهت شرکت در مزایده:
فروش سیم مسی و سیم آلومینیومی در گروه اول تا ششم فقط به شرکت های تولیدی سیم و کابل و یا ذوب فلزات سیم و کابل صورت خواهد گرفت حضور اشخاص حقیقی نیز با ارائه نامه نمایندگی از سوی شرکت های فوق الذکر بلامانع می باشد
هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه اطلاعات به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد
سایر اطاعات و حزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است
متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر به سایت www.tavanir.org.ir شبکه اطلاع رسانی توانیز به سایت http://iets.mporg.ir پایگاه ملی مناقصات و سایت شرکت به ادرس http//:moamelat.tbtb.ir مراجعه نمایند

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ(سهامی خاص)

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی